תגיש לי No Further a Mystery

האם תוכלי בבקשה לעיין בטיוטה הקיימת של דף המיזם, לשוחח עם רן ולבחון את האפשרות ליזום בדיקת היתכנות ראשונית של סיפורי סבתא? אפילו ריאיון או שניים עם מישהו חשוב שאתם מכירים (אולי מאיר שמגר?) יוכל לעזור להבין אם אנחנו בכיוון.

Please keep in mind to answer and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which give attention to the nominator is not going to have an effect on the results of the nomination. Thanks!

File:Tate_Modern_IMG_9302.JPG is detailed at Commons:Deletion requests so the Local community can focus on whether or not it should be stored or not. We would value it if you may go to voice your opinion about this at its entry.

This new enhancing technique might become out there for a Beta Element on desktop units in October 2016. You could read through relating to this undertaking within a typical standing update to the Wikimedia mailing list. Let's work alongside one anotherעריכה

הידיעה שאנחנו מכבים שאיפות של הסובבים אותנו מבלי לשים לב להשפעה המצטברת – היא זו שהניעה אותי לכתוב אליך.

Hi. I was just pondering the way you edit the Wikiworld comics? Which application ought to I obtain so that I also can edit to develop my own unique translations? I am just questioning.

I just wanted to say hi, talk to how you were carrying out, and also to question what translation you might be working on. I hope you're accomplishing nicely and congratulations with your barnstar

In case you made this file, please note that The truth that it has been proposed for deletion isn't going to necessarily suggest that we don't value your kind contribution. It just signifies that a person person believes that there is some particular issue with it, such as a copyright concern.

For those who established this file, be sure to Notice that The truth that it has been proposed for deletion would not essentially signify that we don't worth your sort contribution. It only implies that a person individual believes that there is some distinct trouble with it, like a copyright issue.

For those who created this file, make sure you Be aware that The reality that it's been proposed for deletion won't always necessarily mean that we don't worth your variety contribution. It simply signifies that a person individual website thinks that there is some certain dilemma with it, such as a copyright situation.

'באווירה הנוכחית', אני סומך עליך שתסדר כאן את הענייניםבתודה,

הסרטון הזה לא הניח לי, הוא עורר בי מחשבה, ממש לא עזב אותי במשך כמה ימים ולא היה לי ברור למה.

Make sure you try to remember to respond to and – if acceptable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which deal with the nominator won't influence the results of the nomination. Thank you!

Wikimedia Commons can take copyright violations really critically and persistent violators are going to be blocked from modifying.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *